søndag den 25. august 2013

Hvordan udtaler man sig om talentelever der går på hold?

Nogen har efterspurgt, hvordan man laver udtalelser rettet mod talent-elever, der går på hold. I Roskilde har vi som bekendt udvidet talentudvikling til også at foregå i bandsammenhæng.

Her er et par eksempler:


Fællesudtalelse for talentholdet

Holdet har en god social sammenhængskraft. De giver plads til hinanden og udvikler sig samtidig i et fornuftigt tempo individuelt. De arbejder fint sammen, og giver hinanden plads til andre roller end de plejer. De ser f.eks. ikke mere trommer og sang som udelukkende drenge- eller pigefag.

tager undervisningen alvorligt. Ansvarsfuld. Koncentreret. Fint fremmøde. Udvikler sig godt. Godt rummeligt og socialt aktiv. Er propfuld af musik, og det skal A bare arbejde videre med at få frem.

B Dejlig musikalsk ungt menneske. B tager sin solistiske situation alvorligt i år. Det er godt. Socialt engageret og inkluderende. Godt teknisk funderet på sit instrument. Rytmisk stærk. B kan arbejde mere med sin perfektionisme, forstået på den måde at musik ikke nødvendigvis er perfekt. Tag nogen flere chancer. Ryg igennem med begge ben. Det er fint.

C Skøn stemmepragt og en fin musikalitet. I år har C vist langt mere risikovillighed og nysgerrighed end sidste år. Og det er rigtig godt at se. Det er godt at C også nu arbejder med akkompagnementsinstrumenter, piano og guitar. Fortsæt med det. Fremtidsarbejde: At få sin krop mere med i sit udtryk. 

D Checket. Fint fremmøde. Koncentreret om opgaven. D passer butikken supersikkert. Tager ansvar og har et godt overblik over musikken. Det er godt D har fået hul på leadvokal, og nu fremstår langt mere sikker i rollen som forsanger. Fremtid: Udvikle nogle flere sider af sig selv, f.eks. i rollen som trommeslager, bassist. Men også guitar ville være godt.

E er vokset godt sammen med sit instrument. Det lyder rigtig godt når E spiller bas. Stærk i både nodelæsning, og sikker i sin fremførsel. Har i år vist sig som en forsanger, med en meget dyb og behagelig stemme. Arbejd mere med det, bl.a. improvisation hvor linierne synges og spilles samtidig.

F Rollen som guitar-solist er en af F's spidskompetencer. F udvikler til stadighed sin tone og sit “ordforråd” på guitaren. I lyset af at F nu også står frem som sanger, vil vi anbefale at F også breder sig instrumentalt. Giv den en skalle mere på tangenter, trommer og sang. Det er blevet bemærket, at F er langt mere udadvendt på en scene idag, og det glæder vi os til at se mere af i fremtiden.

Jeanette, Anders og Martin 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar